1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
10 lipca 2024

System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego w Toyota & Lexus Romanowski Sp. z o. o.

ISO 14001: 2015

Decyzja o wdrożeniu systemu ISO w naszej stacji była dowodem naszej troski o klienta, dążenia do najwyższej jakości produktów i usług oraz dbałości o środowisko naturalne. Celem było pełne kontrolowanie i minimalizowanie wpływu naszej działalności na otoczenie.

Nasze działania są prowadzone z myślą o eliminacji lub minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, z pełnym poszanowaniem przepisów prawa ochrony środowiska.

Szczegóły dotyczące naszych celów i założeń w zakresie ochrony środowiska znajdziecie Państwo w „Polityce Ochrony Środowiska Toyota Motor Poland Sp. z o.o.” – jednym z kluczowych dokumentów systemowych normy ISO 14001.

Certyfikat ISO

Przedłużenie ważności Certyfikatu ISO

Definicja:

ISO 14001 to jeden ze standardów ISO stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Jest to konkretna norma dotycząca zarządzania środowiskiem.

[Polityka Środowiskowa: pobierz]

British Standards Institution opublikowało w 1992 roku pierwszy globalny standard dotyczący systemu zarządzania środowiskiem, oznaczony jako BS 7750. W 1996 roku jego międzynarodowy następca został opublikowany jako ISO 14001. W ciągu pierwszych dziesięciu lat, od 1996 do 2005 roku, wydano ponad 111 000 certyfikatów ISO 14001 w 138 krajach. Kolejna wersja normy została opublikowana w 2004 roku, a polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2005 roku, miała oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma ta pozwalała na zbudowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o podejście procesowe. Jednym z kluczowych elementów, podobnie jak w ISO 9001, było uwzględnienie ciągłego doskonalenia działań organizacji zgodnie z cyklem Deminga (PDCA), który obejmuje cztery etapy: planuj, wykonaj, sprawdź, działaj. Podstawowym kryterium działań w zakresie SZŚ była identyfikacja aspektów środowiskowych, tworzenie rejestru tych aspektów oraz wyróżnianie tych, które są znaczące dla działalności organizacji. Na tej podstawie ustalano cele, zadania i programy środowiskowe.

 

15 września 2015 roku opublikowano nową wersję normy ISO 14001. Jedną z głównych innowacji w tej wersji jest tzw. „struktura wysokiego poziomu”, która ma zostać wprowadzona we wszystkich normach zarządzania ISO, ułatwiając łączenie wymogów różnych norm (np. ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością) w celu stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania. Zmiany w ISO 14001 miały na celu dostosowanie normy do nowej struktury oraz wprowadzenie 21 wcześniej zidentyfikowanych ulepszeń. Głównym celem tych zmian było wzmocnienie integracji systemu zarządzania środowiskowego z główną działalnością organizacji, przesuwając odpowiedzialność z poziomu specjalistów ds. ochrony środowiska na poziom kierownictwa. Dzięki tym zmianom ISO ma zapewnić zestaw wspólnych i trwałych wymogów na co najmniej kolejne 10 lat.